home

Bespreek uw onvrede en los het samen op!

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw homeopaat dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op. Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid.

Voelt u zich niet in staat uw klacht te bespreken met uw homeopaat, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en bij het onderzoeken van oplossingen.

Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De homeopaat om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.

Wilt u geen klacht indienen maar wel uw onvrede kenbaar maken bij de beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVKH op info@nvkh.nl of telefonisch op 0172-499595 (9.00-12.30 uur). Wordt uw klacht, naar uw mening, niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende uitspraak over uw klacht.

Als er sprake is van een ernstige klacht over het handelen van uw homeopaat dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Meer informatie over TCZ leest u op www.tcz.nu onder het tabje: u-heeft-een-klacht.

Klachtenformulier

Het klachtenformulier kunt u hier invullen.